Medlemskap

Fordeler

fordeler (norsk versjon)

vi er Mer enn 5000 medlemmer i 70+ land!

For kun 1.750 kr i året gir individuelt medlemskap følgende fordeler (for bedriftsmedlemskap ta kontakt):

 • et europeisk nettverk av utøvere, kunder, yrkesorganisasjoner, institusjoner og universitet
 • lokale nettverkstreff med seminarer og workshops med ledende forelesere
 • muligheten til å benytte EMCCs logo i forbindelse med din virksomhet, som viser at du følger EMCCs internasjonalt aksepterte retningslinjer vedrørende etikk, kvalitet og opptreden
 • dine kunder og klienter kan benytte EMCCs klageprosedyrer dersom noe ikke fungerer i kommunikasjonen mellom kunden og deg
 • din utdanningsvirksomhet kan få kvalitetsbeviset EQA som tegn på at den oppfyller EMCCs kvalitetskrav for utdanning innen coaching, veiledning og mentoring
 • rabatter på EMCCs internasjonale konferanser
 • personlig innlogging på EMCCs medlemsside www.emccouncil.org
 • nyhetsbrevet The Internasjonal Journal of Mentoring and Coaching
 • tilgang til en omfattende on-line-katalog av faglitteratur og artikler 
 • informasjon om forskningsresultater på området
 • mulighet til å delta i arbeidet med å videreutvikle yrket i branse- og underkomiteer på lokalt og europeisk nivå
 • Du kan lage en egen profil under find mentor/coach

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]