EMCC Norge

EMCC Council

HVA ER EMCC COUNCIL?

Formelt er hvert land en selvstendig enhet dvs. at EMCC Norge er en stiftelse med ordinære medlemsvedtekter og registrert i Enhetsregisteret.

Ordet Council inngår i navnet på organisasjonen vår og er et formelt representskap landene har 1 stemme uansett medlemstall, med unntak av NL og UK som begge har over 1000 medlemmer og derfor 2 stemmer. Som regel er det landenes president som møter, men det er ikke uvanlig å se andre styremedlemmer enten som stedfortredere eller i forbindelse med spesielle saker.

Council møter en til to ganger i året, av praktiske årsaker i forkant av konferansene (Research Conference og Annual Conference). Konferansene gir gode muligheter for å utveksle erfaringer og lage samarbeid over landegrensene.

Council-møtene delegerer vedtak og/eller arbeidsområder til et frivillig Executive Board. Vi hadde lenge en svensk VP Research, Po Lindvall.

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]