EMCC Norge

Arbeidsgrupper

Mange land har undergrupper der medlemmer med lignende interesesser kan møtes virtuelt eller fysisk. Det kan være faglige interesser f.eks. executive coaching eller mentoring/veiledning i helse, skole eller generell ledelse; eller pro bono oppdrag som vårt europeiske prosjekt Solidarity Coaching.

Interessegrupper skal oppfylle EMCC’s generelle krav til evidens-basert praksis. Styret har planer om å lage 2 eller 3 slike interessegruppper etterhvert som medlemstallet øker. For coaching-siden kan to slike aktuelle grupper være a) executive og b) coaching psykologi.

Vi arbeider for å få til interesse-grupper på tvers av landene.

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]