EMCC er et pan-europeisk forum som arbeider for å styrke kvaliteten i mentoring og coaching og fremme god praksis. Vi er en nytenkende bransjeforening, som samler alle som arbeider profesjonelt med mentoring og coaching både teoretisk og praktisk, dvs.

  • Konsulenter og praktikere
  • HR-ledere og HR-konsulenter
  • Akademikere og forskere

Arbeidsmetoden i mentoring og coaching er i konstant utvikling, og det er et behov for et felles forum, hvor vi kan drøfte utvikling, kvalitet og kvalitetssikring. Når organisasjoner som bruker mentoring og coaching, møtes med leverandører og forskere oppstår ny viten, nye innsikter og basis for kvalitetsutvikling.

EMCC er et slikt unikt forum, som inspirerer til å utvikle nye praktiske metoder og former på bakgrunn av forskning og ny forskning på bakgrunn av praksis. Og EMCC er et forum for å dele kunnskap, inspirasjon, sparring, erfaringsutveksling og drøfting av god praksis – både nasjonalt og internasjonalt.

EMCC jobber for å innførekvalitetsstandarder på området. På basis av et stort forskningsprosjekt har vi utviklet EQA – EMCC Quality Award, som er et kvalitetsstempel for mentoring og coaching utdanning.

EMCC ble grunnlagt i 1992 og er en uavhengig, upartisk og non-profit organisasjon. Den årlige konferansen samler foredragsholdere og deltakere fra hele verden. Her utveksler vi erfaringer, formidler nye forskningsresultater og presenterer best praksis historier fra nær og fjern.

Find a Mentor, Coach, or Supervisor

Search through our database to find a Mentor and/or Coach near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach and wish to set up/edit your profile please log in and go to membership then choose the option for "My Account".