Akkreditointi


Akkreditointi

EMCC akkreditoinnit coacheille ja mentoreille

EMCC:n kutsuu kansainvälisiä sertifiointejaan akkreditoinneksi. Akkreditointia voivat hakea joko henkilö itselleen tai organisaatio coach- tai mentorkoulutukselleen.

EMCC:n akkreditointiprosessissa painotetaan oman coachingin tai mentoroinnin reflektointia. Osaamisen arviointi rakentuu siis ensisijaisesti kokemukseen ja kykyyn ymmärtää omaa tekemistään ja sen vaikutuksia asiakkaisiin. Pelkät tehdyt coach/mentor-tunnit eivät siis riitä vielä osoittamaan riittävää laatua. Tehtyjen coachin/mentorointi tuntien lisäksi huomioidaan monipuolisesti coach ja mentorkokemus. Akkreditointitasoja on kaikkiaan neljä, joten kokemuksen karttuessa, on aina mahdollista hakea korkeamman tason akkreditointia.

4 tasoa sekä kriteerit akkreditoinneille:

 • Foundation: vuosi coach/mentor kokemusta, 50 tuntia asiakastyötä, vähintään 5 asiakasta
 • Practitioner: 3 vuotta coach/mentor kokemusta, 100 tuntia asiakastyötä, vähintään 10 asiakasta
 • Senior Practitioner: 5 vuotta coach/mentor kokemusta, 250 tuntia asiakastyötä, vähintään 25 asiakasta
 • Master Practitioner: 7 vuotta coach/mentor kokemusta, 500 tuntia asiakastyötä, vähintään 40 asiakasta

Yksilöcoach- ja mentor-akkreditointi eli EIA (EMCC Global Individual Accreditation)

Hakuprosessissa sinun on esitettävä näytöt

 • coach/mentor kokemuksestasi,
 • miten olet kouluttautunut ja kehittänyt coach/mentor taitojasi,
 • miten coach/mentor kompetenssit toteutuvat työssäsi
 • saadusta mentoroinnista ja
 • esitettävä asiakaspalautetta.

Tiimicoach-akkreditointi eli ITCA (Team Coaching Individual Accreditation)

 • Jos olet suorittanut tiimicoach -koulutuksen EMCCn akkreditoimassa koulutusohjelmassa (TCQA) hae omaa akkreditointia koulutuksen tarjoojan kautta
 • EMCC on parhaillaan määrittelemässä prosessia niille tiimicoacheille, jotka ovat kouluttautuneet muissa kuin EMCCn akkreditoiduissa tiimicoach ohjelmissa

Supervisor (coach/mentor työnohjaus) akkreditointi eli ESIA (EMCC Global Supervisor Individual Accreditation)

Lisätietoja akkreditoinneista voit lukea EMCC Globalin sivuilta.

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]