Akkreditointi

Akkreditointi

MENTOROINTI- JA COACH -KOULUTUSOHJELMIEN LAADUNVARMISTUS JA MENTORIEN JA COACHIEN SERTIFIOINTI

EMCC:n vaatimukset mentorien ja coachien sertifionnille ja koulutusohjelmille ovat korkeakoulutasoisia. Normit EQA- ja EIA  -sertifikaateille on kehitetty laajan tutkimuksen ja ammattilaisten käytännön kokemusten pohjalta.

EQA – Eurooppalainen laatupalkinto (European Quality Award)

– laatustandardi coachingin ja mentoroinnin koulutusohjelmille.

EQA:n avulla työskentelemme coaching- ja mentorointipalveluja tarjoavien jäsentemme kanssa varmistaen näin coacheille ja mentoreille suunnatun koulutuksen laadun ja yhdenmukaisuuden.  EQA coaching- ja mentorointiohjelmilla varmistetaan, että osallistujat saavuttavat EMCC:n tutkimuspohjaiset pätevyysstandardit.

EIA – Eurooppalainen yksilöllinen akkreditointi (European Individual Accreditation)

– akkreditoitujen coachien ja mentoreiden pätevyyden varmistaminen.

EIA tarjoaa yksilöille mahdollisuuden pätevöityä akkreditoiduiksi coacheiksi ja mentoreiksi, jotka näin saavuttavat tunnustusta jatkuvasta ammattimaisesta ja menestyksekkäästä toiminnastaan.

EQA ja EIA toimivat yhdessä tukeakseen kohoavia coaching- ja mentorointistandardeja. Lisätietoja saat tämän sivun yläpalkissa olevasta valikosta asianmukaisia sivuja klikkaamalla.

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]