Ajankohtaista


Ajankohtaista

2021

Kutsu jäsentilaisuuteen ja vuosikokoukseen
Hyvä EMCC Finland ry:n jäsen!

Kutsumme Sinut EMCC Finland ry:n jäsentilaisuuteen ja vuosikokoukseen torstaina 4.3.2021, vuosikokous klo 16.15-17.00 ja jäsentilaisuus klo 17.00-18.00
Paikka: Zoom

Jäsentilaisuuden järjestämme aiheesta ’Rohkeus tiimicoachin arjessa’.

EMCC on määritellyt tiimicoachingin kompetenssit, jotka näyttävät suuntaa coachin osaamiselle. Myös ensimmäisiä sertifiointeja myönnetään uraauurtaville tiimicoacheille. Todellinen vaikuttavuus syntyy, kun tiimicoach oivaltaa sen, miten erilaisin tavoin voi toimia rohkeasti tiimicoaching-prosessin eri vaiheissa.

Aihetta alustaa Vesa Ristikangas, joka on tiimicoachingin pioneeri ja tiimicoachien kouluttaja sekä myös EMCC-sertifioitu tiimicoach (Senior Practitioner)

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Vuosikokoukseen liittyvät materiaalit on jaettu 10 päivää ennen kokousta ja ne löytyvät täältä.

Ilmoittaudu mahdollisimman pian ja viimeistään 26.2.2020 mennessä sähköpostitse [email protected]. Ilmoittautuessasi kerro, osallistutko vuosikokoukseen, jäsentilaisuuteen vai molempiin.

Sydämellisesti tervetuloa!

EMCC Finland ry:n hallitus

2020

Pro Coaching -tunnustuksen saa vuonna 2020 Christine Suvanto, MCC

Pro Coaching -tunnustus on kansainvälisten ammatticoachien järjestöjen – International Coaching Federation (ICF) ja European Mentoring & Coaching Council (EMCC) Suomen jaostojen yhteishanke,
jossa tavoitteena on tuoda esiin ammattimaisen coachingin vaikuttavuutta.
Tunnustus annetaan vuosittain sellaiselle henkilölle tai yritykselle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt ammattimaista coachingia ja tuonut sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa. Tunnustus jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Pro Coaching – tunnustuksen saajan valitsevat ansioituneet vaikuttajat yhteiskunnan ja liike-elämän eri aloilta. Tänä vuonna he olivat Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.  Valitsijat painottivat tänä vuonna valinnassa ammatticoachingin yhteiskunnallista merkittävyyttä ja valitsivat tunnustuksen saajaksi Christine Suvannon (MCC).

”Christine Suvannolla on vahvat näytöt ammattimaisesta coaching työstä. Hänellä on kyky levittää coachingia metodina uusille tahoille sekä kohderyhmille ihailtavalla tavalla. Hän sekä kouluttaa coaching-taitoja että käyttää merkittävästi aikaa vapaaehtoistoimintaan coachingin parissa. Hän jakaa osaamistaan mm. kouluissa, päiväkodeissa ja urheiluseuroissa, eli yhteisöissä, joissa on valtava tarve coachingille, mutta ei ole taloudellisia resursseja ostaa palveluita. Hän on myös perustanut maksuttoman coaching -palvelun vähävaraisille. Christine tekee coachingia koko sydämellään ja on työnsä kautta vaikuttanut monen henkilön kasvutarinaan. Hän on intohimoisen työskentelyn lisäksi myös kunnianhimoisesti vienyt omaa osaamistaan ja coaching-sertifiointiaan vaativammalle tasolle ja saanut MCC sertifioinnin, ICF:n korkeimman yksilösertifioinnin” toteavat Olli-Pekka Heinonen ja Teresa Kemppi-Vasama.

Tunnustuksen saajaksi oli ilmoitettu avoimessa hakuprosessissa ehdokkaina sekä yksilöitä että organisaatiota. Yhteensä ehdotuksia tuli parikymmentä. Tänä vuonna kolmen valitsijoille esitellyn kärkikandidaatin joukossa olivat myös Espoon kaupunki ja Haus Kehittämiskeskus Oy, jotka ovat systemaattisesti ja vaikuttavasti hyödyntäneet coachingia osana johtamisen kehittämistä.

Projektiryhmä haluaa kiittää kaikkia ehdotuksen tekijöitä aktiivisuudesta.

Lisätietoja: Christel Berghäll  ([email protected]) ja Pirjo Puhakka ([email protected])

Pro Coaching-tunnustuksen valitsijat

Pro Coaching on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin uusi, yhteisesti vuosittain myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran joulukuussa 2020, ja sen voi saada joko yksilö tai organisaatio, joka on omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt ammattimaista coachingia vaikuttavasti ja näkyvällä tavalla.

Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi oli mahdollista tehdä lokakuun loppuun asti. Voimme tyytyväisenä todeta, että Pro Coaching -tunnustus on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja olemme saaneet korkeatasoisia ehdotuksia tunnustuksen saajaksi, sekä yksilö- että organisaatioehdotuksia, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Pro Coaching -projektiryhmän muodostavat Christel Berghäll, EMCC Finlandin puheenjohtaja, Pirjo Puhakka, EMCC Finlandin varapuheenjohtaja, Heli Backman, ICF Finlandin puheenjohtaja ja Mari Mattsson, ICF Finlandin varapuheenjohtaja. Projektiryhmä käy parhaillaan läpi tehtyjä ehdotuksia ja tulee nimeämään kolme kärkikandidaattia, jotka esitellään lopullisen valinnan tekeville valitsijoille. Pro Coaching 2020 -tunnustuksen saaja julkistetaan ICF Finlandin virtuaaliseminaarin yhteydessä 14.12.2020. Lisätietoja tapahtumasta on tulossa yhdistysten Facebook -sivuille.

Meillä on ilo ilmoittaa, että Pro Coaching 2020 -tunnustuksen valitsijat ovat tänä vuonna Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja, sekä Teresa Kemppi-Vasama, Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Olli-Pekka Heinonen aloitti uuden Opetushallituksen pääjohtajana vuoden 2017 alusta. Tätä ennen hän toimi valtiosihteerinä valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-, sisä- ja ulkoasiainministeriössä. Heinonen on toiminut myös valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa vuosina 2012-2015. Valtiosihteerinä hän johti valtioneuvoston kanslian toimintaa sekä avusti pääministerejä Jyrki Katainen ja Alexander Stubb. Ennen siirtymistään valtioneuvoston kansliaan hän toimi Yleisradiossa johtajana vuosina 2002-2012, liikenne- ja viestintäministerinä vuosina 1999-2002 sekä opetusministerinä 1994-1999. Kansanedustajana hän oli vuosina 1995–2002. Heinonen on myös toiminut useissa luottamustehtävissä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Koulutukseltaan Heinonen on oikeustieteen kandidaatti.

Teresa Kemppi-Vasama on sukuyhtiöiden Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Kempower Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Hän toimii myös eri rooleissa omistajana, hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana muissa Kempin suvun yhtiöissä. Näiden roolien lisäksi Kemppi-Vasama on LUT yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja, Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen ja Lahden Teollisuusseuran varapuheenjohtaja. Kemppi-Vasama on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (sosiaalipsykologia) ja kauppatieteilijä (MBA).

 

Pro Coaching -tunnustus – mikä se on?

’Pro Coaching’ on ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhteisesti vuosittain myöntämä tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa. Tunnustus myönnetään ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Kuka voi saada Pro Coaching -tunnustuksen?

Pro Coaching -tunnustuksen voi saada joko yksilö tai organisaatio.

Tunnustuksen saava yksilö voi olla esim. ammatticoach, coaching -vaikuttaja, ammatticoachingia organisaatiossaan käyttänyt johtaja/virkamies/esimies/tms., joka on omalla toiminnallaan edistänyt ammattimaista coachingia ja tuonut sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi yhteiskunnassa, esimerkiksi

  1. edistänyt ammattimaisen coachingin näkyvyyttä ja tunnettuutta
  2. edistänyt coaching -alan kehittymistä
  3. edistänyt ammattimaisen coachingin käyttöä.

Mikäli tunnustuksen saajaksi valitaan ammatticoach, tulee tällä olla voimassa oleva, joko ICF:n coach -sertifiointi tai EMCC:n coach -akkreditointi. Kyseisen henkilön tulee myös olla joko ICF:n tai EMCC:n jäsen.

Tunnustuksen voi saada organisaatio, jossa ammattimaista coachingia on käytetty systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, ja jossa ammattimaisella coachingilla on saavutettu merkittävää hyötyä organisaatiolle.

Miten tunnustuksen saaja valitaan?

Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa kuka vain, ks. ehdotusmenettely jäljempänä.

Tunnustuksen saajan valinnan tekee 1-3 vuosittain vaihtuvaa, näkyvää vaikuttajaa, jotka ICF Finlandin ja EMCC Finlandin yhdessä muodostama projektiryhmä on kutsunut tehtävään. Projektiryhmä käy läpi saapuneet ehdotukset ja tekee esivalinnan, jonka perusteella kolme ehdokasta esitellään valinnan tekijälle/tekijöille.

Vuonna 2020 projektiryhmään kuuluvat molempien yhdistysten puheenjohtajat; ICF Finlandista Heli Backman ja Mari Mattson ja EMCC Finlandista Christel Berghäll ja Pirjo Puhakka.

Aikataulu vuonna 2020

  • Ehdotukset tunnustuksen saajaksi toimitettava viimeistään 26.10.2020
  • Tunnustuksen valitsija/t julkistetaan lokakuun lopulla
  • Projektiryhmä nimeää kolme ehdokasta tunnustuksen saajaksi marraskuussa
  • Tunnustuksen saajan julkistus ICF:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 14.12.2020

Ehdota tunnustuksen saajaa

Ehdotuksen tunnustuksen saajaksi voit tehdä tästä https://forms.gle/x5sKZ7mGzd23i6kw9

Haastamme kaikki jäsenemme jakamaan tietoa Pro Coaching -tunnustuksesta eteenpäin. Mitä enemmän saamme asialle näkyvyyttä ja julkisuutta, ja mitä enemmän ehdotuksia tunnustuksen saajaksi saadaan, sen parempi. Jaa siis tietoa tunnustuksesta eteenpäin ja pyydä kontaktejasi mukaan ehdottamaan tunnustuksen saajaa. Näin toimimalla voit olla mukana edistämässä ammattimaista coachingia ja sen näkyvyyttä Suomessa.

Tule mukaan vaikuttamaan!

Pro Coaching -projektiryhmä

Lisätietoja antavat Christel Berhäll ([email protected]) ja Pirjo Puhakka ([email protected])

Vuosikokous 2020 pidetty

Pöytäkirja ja liitteet löydät täältä.

 

Vuosikokous 17.3. klo 16 

Kutsu vuosikokoukseen on lähetetty jäsenille. Materiaalit ovat saatavilla täältä.

2019

Jäsenkysely 2019

Auta meitä kehittämään toimintaamme ja anna arvokkaat kommenttisi mennestä vuodesta jäsenkyselyymme. Jäsenkysely on lähetetty sähköpostilla kaikille jäsenille.

Vuosikokous pidetty ja hallitus valittu

Kiitos vanhoille hallitusjäsenille ja tervetuloa uudet kasvot! Vuosikokouksen pöytäkirja ja materiaalit ovat luettavissa täältä.

Vuosikokous 14.3.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 14.3. klo 15-16 virtuaalisesti. Lisäksi kerrotaan ajankohtaisimmat kuulumiset järjestön kansainvälisistä asioista. Kokouksen materiaalit on lähetetty sähköpostitse kaikille jäsenille. Tervetuloa!

2018

Uusi hallitus on valittu!

Ylimääräinen vuosikokous pidettiin virtuaalisesti 23.8.2018. Kokouksessa vahvistettiin EMCC Finland ry:n uusi hallitus. Pöytäkirja on luettavissa täältä. Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät uudet yhdistyksen säännöt löytyvät nettisivuiltamme kohdasta yhdistyksen säännöt.

10-v. juhlaseminaarin ohjelma on päivitetty

30.10. klo 13-18.30 Helsingin Kilta-salissa järjestettävän juhlaseminaarin ohjelma on saanut mielenkiintoisia uusia puheenvuoroja. Lisäksi nyt mahdollisuutena on ilmoittautua pelkkään seminaariin. Katso päivitetty ohjelma täältä.

Vuosikokous 13.3.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Alberga Business Parkin toimitiloissa Espoossa. Kokouksen pöytäkirjan näet täältä.

2017

Kansainvälinen mentorointipäivä 27.10.

Perjantaina 27.10. EMCC viettää ensimmäistä kansainvälistä mentorointipäivää! Katso, missä merkeissä jäsenet viettävät päivää maailmalla ja mitä he haluavat jakaa kanssasi mentoroinnista tai jaa itse kuulumisesi mentoroinnin parista: http://www.internationalmentoringday.com/

Osallistu kansainväliseen coaching-tutkimukseen!

Toimitko mentorina tai coachina? Osallistu coaching-käytäntöjä tarkastelevaan kansainväliseen tutkimukseen 24.6. mennessä ja samalla autat meitä suomalaisia mentoreita ja coacheja saamaan tärkeää maakohtaista tietoa omista käytännöistämme.

Linkki kyselytutkimukseen: https://www.henley.ac.uk/executive-educat…/current-research/

Jäsenkysely 2017!

Vaikuta ja osallistu jäsenkyselyyn EMCC Finland ry:n toiminnasta osoitteessa: https://fi.surveymonkey.com/r/G72VMXW

Mitä haluaisit tulevaisuuden toiminnalta ja tapahtumilta? Oletko itse innostunut tulemaan mukaan hankkeisiin? Risuja ja ruusuja?

Vastausaikaa on 26.5. asti.

Jäsentilaisuus ja vuosikokous 23.3.2017

EMCC Finland ry:n jäsentilaisuus ja vuosikokous järjestettiin Tampereella 23.3.2017. Jäsentilaisuudessa Satu Ahopelto toi kuulumiset ja tärkeimmät poiminnat EMCC:n konferenssista Edinburghista 1.-3.3.2017 ja Vesa Nuorva puhui työelämän eettisistä kysymyksistä. Alla on linkit esityksiin.

Vesa NuorvaNuoret ja työelämän eettiset kysymykset

Satu AhopeltoTerveiset 1.-3.3.2017 järjestetystä EMCC European Mentoring and Coaching konferenssista

Vuosikokoukseen osallistui kuusi (6) jäsentä.

Toimintakertomus vuodelta 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

2016

Mentoroinnin aamukaffet Tampereella 1.11.2016

Lämpimästi tervetuloa EMCC Finland ry:n Pirkanmaan alueen jäsentapaamiseen aamukahvin merkeissä. Osta kuppi kahvia tai nauti vaikkapa aamupala, samalla kun tapaat muita jäseniä ja kuulet mielenkiintoisia alustuksia mentoroinnin alueelta. Tilaisuus on maksuton.

Aamukaffet järjestetään tiistaina 1.11. klo 8.00, paikkana Kahvila Jenna&Minna, Aleksanterinkatu 28 https://www.facebook.com/kahvilajennajaminna/

Keskustelun alustajina ovat Hanne Mäki-Hakola TAMKin ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja EMCC Finland ry:n puheenjohtaja Riitta Helekoski.

Hanne tulee kertomaan kokemuksia vertaisryhmämentoroinnista opetusalalla. Hanne toimii myös Verdis -vertaismentorit ry:ssä. Riitta luo lyhyen katsauksen mentoroinnin uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja soveltamismuotoihin.

Kutsu mukaan myös yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ystävä tai kollega. Viestiä voi vapaasti välittää eteenpäin. Ilmoitathan tulostasi Minnalle osoitteeseen minna.j.saarinen(at)gmail(dot)com

Mentoroinnin aamukaffet 20.9. Tampereella

Lämpimästi tervetuloa EMCC Finland ry:n Pirkanmaan alueen jäsentapaamiseen aamukahvin merkeissä. Osta kuppi kahvia tai nauti vaikkapa aamupala, samalla kun tapaat muita jäseniä ja kuulet mielenkiintoisia alustuksia mentoroinnin alueelta. Tilaisuus on maksuton.

Aamukaffet järjestetään tiistaina 20.9. klo 8.00, paikkana Kahvila Jenna&Minna, Aleksanterinkatu 28 https://www.facebook.com/kahvilajennajaminna/

Keskustelun alustajina ovat Tampereen yliopiston henkilöstön kehittämisestä vastaava Päivi Salojärvi ja EMCC Finland ry:n puheenjohtaja Riitta Helekoski. Päivi tulee kertomaan kokemuksiaan mentorointiohjelmien järjestämisestä ja mentorointisuhteen sujumisesta. Riitta luo lyhyen katsauksen mentoroinnin uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja soveltamismuotoihin.

Kutsu mukaan myös yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ystävä tai kollega. Viestiä voi vapaasti välittää eteenpäin. Ilmoitathan tulostasi Minnalle osoitteeseen minna.j.saarinen(at)gmail(dot)com

Jäsenilta 15.9.2016 –Mentorointi, coaching ja eettisyys työelämässä

EMCCn, ICFn ja SCYn yhteisen Eettisen toimikunnan aloitteesta järjestämme yhteisen jäsenillan aiheesta Mentorointi, coaching ja eettisyys työelämässä.

Aika: torstaina 15.9.2016 klo 17 – 20.

Paikka: Väestöliitto, Kalevankatu 16 B, Helsinki, sisäpiha, tila: Väentupa, 1. krs

Tilaisuuden tavoitteena on

  • Tarjota mahdollisuus keskustella mentoroinnin ja coachingin eettisyydestä ja siihen liittyvistä käytännön kysymyksistä.
  • Kehittää jäsenistön valmiuksia kohdata eettisiä kysymyksiä.

Tarkempi ohjelma liitteenä

Ilmoittautumiset Minna Saarinen, sihteeri EMCC Finland ry minna.j.saarinen(at)gmail(dot)co m, 31.8.2016 mennessä. Kerrothan samalla erityisruokavaliosta. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilaisuuden materiaalit:

Yhteenveto illasta

Summary Ethics evening

Eettinen toimikunta esittäytyy

Vesa Nuorva – Nuoret ja työelämän eettiset kysymykset

Vesa Nuorva – Voiko etiikkaa opettaa

Pia Pihlajasaari – Eettinen kuormittuneisuus työelämässä

Marianne Borg Hyökki – Näkemyksiä eettisyydestä osana coachin ja mentorin työtä.

Yhteenveto palautteesta

Mentoroinnin aamukaffet 7.6.2016

Lämpimästi tervetuloa EMCC Finland ry:n Pirkanmaan alueen jäsentapaamiseen aamukahvin merkeissä. Osta kuppi kahvia tai nauti vaikkapa aamupala, samalla kun tapaat muita jäseniä ja kuulet mielenkiintoisia alustuksia mentoroinnin alueelta. Tilaisuus on maksuton.

Aamukaffet järjestetään tiistaina 7.6. klo 8.00, paikkana Kahvila Jenna ja Minna, Aleksanterinkatu 28, 33100 Tampere

Keskustelun alustajina ovat Johanna Järvinen-Taubert, Opinpaja: Ammattiyhdistyksen mentorointiohjelma jaKaisa Löppönen, Kauppakamari: Huomisen johtaja -mentorointiohjelma

EMCC Finland ry:n jäsentilaisuus ja vuosikokous 15.3.2016

EMCC Finland ry:n jäsentilaisuus ja vuosikokous järjestettiin Helsingissä 15.3.2016. Jäsentilaisuudessa Kaija Meriläinen ja Kaisa Hölttä kertoivat mentoroinnista Aalto yliopistossa.

Vuosikokokoukseen osallistui 7 jäsentä.

2015

EMCC FINLAND RY:N TEEMAILTAPÄIVÄ JA VUOSIKOKOUS

Teemailtapäivä ja vuosikokous järjestettiin Helsingissä 25.3.2015. Teemailtapäivän aiheena oli “Kehittyminen ja muutos-omissa vai toisten käsissä?” Aiheeseen meidät johdattivat Kati Tikkamäki, KT, erikoistutkija: “Reflektiivinen työote-ammatillisen kasvun ja uudistumisen edellytys” sekä Sanna Vehviläinen, KT: “Hyvän ohjauksen elementit: yhteistyössä kohti toimijuutta”.

Kati keskittyi esityksessään reflektiiviseen työotteeseen ja käsitteli mm. reflektiivisen työotteen neljää ulottuvuutta, reflektiivisiä työkaluja ja sitä miten refleksiivinen työote käytännössä palvelee ammatillista kasvua ja uudistumista. Katin materiaali löytyy täältä.

Sannan esitys käsitteli mm. ohjausta työ- ja oppimisprosessien tukemisessa, hyvän ohjauksen avaimia ja ohjauksen vuorovaikutuskäytäntöjä. Sannan materiaali löytyy osoitteesta https://prezi.com/h50plnxk1vc1/ohjauksen-elementit/

2014

Yhdistyksen ensimmäiset MentorointiTreffit pidettiin ennen vuosikokousta Helsingissä maanantaina 31.3.2014 klo 14.30 – 16.30.

Ohjelma:

* Suomen Mentorit ry:n mentorointiprojekti, hallituksen jäsen Lasse Leponiemi

* Yrityskummien esittely, aluekummi Esko Valkeala

* Womento-hanke, projektipäällikkö Marina Wetzer-Karlsson, Väestöliitto

* Uusi mentorointikirja Ekonomiliitosta, asiantuntija ammatillinen kehittyminen Hannele Heikinheimo

Tilaisuus sai hyvää palautetta ja antoi aihetta järjestää treffejä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

2013

 20.11.2013 Pirkanmaan aluetapahtumassa Tampereella kuultiin mm. kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyysmentoroinnista ja Huomisen Johtajat- mentorointihankkeesta.

19.11.2013 järjesti ICF Finland, EMCC Finland ja SCY Helsingissä yhteisen jäsenillan eettisistä asioista.

ke 18.9.2013 klo 8:30 – 9:30 järjestettiin Helsingin Keskustassa Kampin kauppakeskuksen Johto-Cafessa EMCC Finland ry:n aamiaistapahtuma. Tilaisuuden pääpuheenvuoron esitti Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

Allaolevista linkeistä pääset katsomaan tapahtuman kulkua.

Matti Vanhanen ja Toni Hinkka

http://www.youtube.com/watch?v=-O06Kobn_c0

http://www.youtube.com/watch?v=R9eMOCaTX-Y

http://www.youtube.com/watch?v=T0zJxSj_xM8

Yleisökysymykset Vanhaselle

http://www.youtube.com/watch?v=6zR6BVbc4Sg

Päivi Immonen ja EMCC Finland ry

http://www.youtube.com/watch?v=CfNuQn2SF8w

15.5.2013 Pirkanmaan jäsenilta Tampereella

Toteutustoimisto Osaamo Oy Pyhäjärvenkatu 5A, 4. krs

Aiheena oli Seniorimentorointi, mistä puhuivat Riitta Helekoski ja Carita Pihlman.

16.4.2013 pidettiin yhteinen jäsentilaisuus ICF:n kanssa

PAIKKA: Technopolis Conference, seminaaritila Kotler, Hiilikatu 3, HELSINKI

Jäsentilaisuuden aiheena ooli tiimicoaching, mistä meille puhui Kaj Hellbom. Tilaisuuyeen osallistui 40 henkilöä, joista 9 oli EMCC Finland ry:n jäseniä.

Kaj Hellbomin materiaali

Yhdistyksen vuosikokous tiistaina 5.3.2013 Helsingissä Yleisradion tiloissa

Ennen vuosikokousta oli jäsentilaisuus, minkä aiheena oli yritystenvälinen mentorointi. Yleisradion henkilöstön kehittämispäällikkö Katri Viippola ja Veikkauksen HRD3 asiantuntija Elina Lahti kertoivat kokemuksistaan yritysten välisestä mentorointihankkeesta. Heidän materiaalinsa löytyy alla olevasta linkistä.

”Yritysten välinen mentorointi – out of the box”

2012

14.11.2012 EMCC:n neuvoston kokous ja juhlakonferenssi 15. -17.11.2012 Bilbaossa Espanjassa

Tiina Rautkorven matkaraportti

EMCC Finland ry järjesti EMCC:n 20-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä 31.8. Pääpuhujina mentorointigurut David Clutterbuck ja David Megginson Englannista.

Juhlaseminaarin ohjelma

Juhlaseminaarin materiaali

2nd European Mentoring and Coaching Research Conference 3-4 July 2012, Sheffield Hallam University, United Kingdom

Irja Leppisaaren matkaraportti

Find an EMCC Mentor/Coach, Supervisor, or Global Volunteer

Search through our database to find an EMCC Mentor/Coach or EMCC Accredited Supervisor near you who matches your requirements. If you are an EMCC mentor/coach or EMCC Accredited Supervisor and wish to edit the basic profile already in place then please log in, go to membership, then choose the option for 'My Account'.

You can also use this search facility to find all our EMCC Global Volunteers, see who volunteers for what, and contact them via their EMCC email addresses. If you are an EMCC Global Volunteer and wish to amend your volunteer profile please contact [email protected]